Funkcjonalność

CRM

 • dopracowany w przeciągu ostatnich 7 lat, niezwykle szybki, przeglądarkowy interfejs użytkownika, wyświetlający już na pierwszym ekranie wszystkie niezbędne informacje bazujące na doświadczeniu i recenzji ponad 100 doświadczonych operatorów Call Center
 • opracowany system priorytetyzacji zadań, który nie pozwala zapomnieć o zaplanowanych czynnościach, niezależnie od sytuacji kadrowej
 • logika rejestracji czynności oparta o skrupulatnie dobrane słowniki czynności pogrupowane w kategorie ułatwia opisywanie działań i badanie ich skuteczności w procesie
 • maksymalne uproszczenie kreatorów czynności pozwoliło zmniejszyć do minimum liczbę kliknięć operatora w trakcie pracy
 • opcja „single sign on” powiązana z active directory

Zaawansowany filtr

 • ultraszybki zaawansowany filtr rekordów umożliwia przeglądanie danych w oparciu o wszystkie czynności rejestrowane w bazie oraz dodatkowo ponad 100 atrybutów rekordów dobranych w trakcie przeprowadzonych w ostatnich trzech latach badań statystycznych użytkowników aplikacji
 • samouczący się filtr rekordów wskazuje najczęściej pojawiające się kombinacje warunków nadając kierunek optymalizacji systemu

Moduły wzbogacania danych

 • automatyczna komunikacja z serwisami GUS i CEIDG (*w planach KRS)

Moduł rzetelności

 • automatyczna komunikacja z serwisami KRD i BIG InfoMonitor

Moduł komunikacji telefonicznej

 • zintegrowany interfejs dialera telefonicznego pozwala jednym kliknięciem w tym samym czasie zadzwonić do zapisanego w rekordzie klienta telefonu lub utworzyć kampanię dialera zawierającą nawet dziesiątki tysięcy numerów telefonicznych klientów zapisanych w bazie

Moduł komunikacji SMS

 • pełna dwukierunkowa integracja systemu z SMS Gateway

Moduł komunikacji e-mail

 • obsługa poczty przychodzącej oraz wychodzącej dzięki dopracowanej współpracy z e-mail Gateway

Moduł obsługi dokumentów

 • kreator umów, wezwań, pozwów, pism, wniosków egzekucyjnych pozwala na szybkie i skuteczne rozpoczęcie procesu
 • definiowane ścieżek dla poszczególnych typów dokumentów
 • automatyczna weryfikacja na każdym etapie stanu realizacji zadania
 • podgląd dokumentów bezpośrednio w sprawie
 • powiadomienia umożliwiają użytkownikowi na przejście do widoku sprawy dzięki jednemu kliknięciu umożliwiając dalsze procedowanie dokumentu/sprawy

Mass printing

zainwestowaliśmy setki godzin pracy doświadczonych programistów w optymalizację mechanizmu masowego wykonywania akcji na dziesiątkach tysięcy spraw (generacja pism, smsów, e-maili, pozwów itd.). Poprawiło to wydajność i efektywność pracy. Pozwoliło to na niezakłóconą pracę operatorów nawet w trakcie generacji dziesiątek tysięcy dokumentów, pozwów nawet na wspólnym serwerze produkcyjnym, co uczyniło nasz produkt jednym z najlepszych dostępnych na rynku europejskim.

Moduł strategii

 • planowanie zbioru czynności wykonywanych na określonych grupach rekordów. Jeden z najbardziej zaawansowanych na rynku mechanizmów automatyzacji procesu obsługi klienta przewyższający możliwościami systemy zagranicznych konkurentów.
 • intuicyjny interfejs graficzny
 • funkcja drag & drop
 • wielozadaniowość, pozwala na prowadzenie wielu strategii jednocześnie
 • dwa modele podejścia do projektowania strategii. Prosty pozwalający na projektowanie jednowątkowych procesów oraz zaawansowany umożliwiający bezproblemowo zaimplementować nawet skomplikowane modele skorujące lub wieloletnie, wielowątkowe strategie obsługi klienta/długu/sprawy

Moduł windykacji sądowej

 • system składania pozwów, który sam klasyfikuje czy dana sprawa powinna zostać wysłana do sądu właściwości ogólnej, biorąc pod uwagę datę wymagalność roszczenia
 • umożliwia wydzielenie całości lub części wierzytelności na etapie procesowania sprawy oraz doliczenia kosztów sądowych i zastępstwa procesowego

Moduł windykacji egzekucyjnej

w pełni automatyczny interfejs komunikacji z systemami komorników umożliwia analizowanie na bieżąco informacji pozyskiwanych tą drogą

Moduł EPU

 • system składania pozwów, który sam klasyfikuje, czy dana sprawa może zostać złożona w EPU, czy powinna zostać wysłana do sądu właściwości ogólnej, biorąc pod uwagę datę wymagalność roszczenia
 • link w każdej sprawie umożliwiający przejście od razu do akt danej sprawy w EPU

Moduł raportów

 • automatyzacja raportów cyklicznych dotyczących portfela wierzytelności oraz mierzenia efektywności podejmowanych działań
 • raporty adhoc generowane z wykorzystaniem serwisu Web Portal

Moduł serwiserów

 • współpraca z firmami zewnętrznymi dzięki interfejsowi dwukierunkowej wymiany informacji

Moduł mobilnej windykacji terenowej

 • umożliwia rejestracje czynności pracowników windykacji terenowej z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu urządzeń mobilnych z dostępem do internetu

Moduł administracji i uprawnień

 • sprawne zarządzanie użytkownikami systemu pozwalające elastycznie planować dostępy do określonych funkcjonalności systemu

Moduł finansowy

 • przygotowany zestaw interfejsów wczytywania wpłat z dowolnego systemu bankowego
 • zoptymalizowany do granic możliwości mechanizm rozksięgowania wpłat na poszczególne składniki zadłużenia oraz naliczania odsetek pozwala wykonywać te czynności niezauważalnie w dowolnym momencie pracy systemu

Moduł importu i eksportu danych

 • przygotowany mechanizm uniwersalnego importu danych o dłużnikach i wierzytelnościach zoptymalizowany aby umożliwić wczytanie wielotysięcznych zbiorów rekordów
 • narzędzie eksportujące dane z dedykowanych widoków systemowych

Kluczowa wiedza technologiczna

Back-end
 ASPnet MVC_logo  C_logo

Front end
DevEkpress_logo  Angular_logo JavaScript_logo jQuery_logo Html5_logo  CSS_logo


Integration
SignaIR  Apose_logo

Platforms
WindowsSerwer_logo Azure_logo

Database
SQL Server

Umów się
na prezentację