Chcesz brać udział w ciekawych i prestiżowych projektach?

Szukasz pracy, która pozwoli Ci zdobyć nowe kompetencje i da możliwość rozwoju w stabilnej firmie?

Dołącz do doświadczonego, zgranego zespołu pasjonatów i profesjonalistów, którzy od lat dbają o bezpieczeństwo w sektorze finansowym!

Wyślij CV na adres: kontakt|mag7soft.pl| style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 18px; text-align: center; color: rgb(42, 49, 57) !important;"|kontakt|mag7soft.pl


 

Obecnie szukamy:

Administrator Windows

Zakres obowiązków:

 • Administracja, konfiguracja i monitoring infrastruktury serwerów Windows zarówno w środowisku fizycznym jak i wirtualnym;
 • Administracja usługami MS w tym: Active Directory/GPO, systemem pocztowym MS Exchange, WSS, IIS;
 • Nadzór oraz podnoszenie poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych w firmie;
 • Zarządzanie incydentami, kontrolę realizacji zgłoszeń i zadań w obszarze;
 • Wsparcie bieżącej pracy zespołów developerskich/wdrożeniowych

 

Wymagania:

 • Kilkuletnie doświadczenie w administrowaniu systemów z rodziny Microsoft;
 • Bardzo dobra znajomość systemów Microsoft Windows Server;
 • Bardzo dobra znajomość Pakietów Ofiice, a w szczególności: Exchange, SharePoint, Skype for Business, Teams;
 • Bardzo dobra znajomość ról i usług serwera Windows Server: ActiveDirectory, RDS, RRAS, IIS;
 • Bardzo dobra znajomość technologii wirtualizacji Vmware;
 • Praktyczna znajomość protokołu IP;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z klientem biznesowym;
 • Mile widziana umiejętność podstawowej administracji serwerami Linux;
 • Mile widziana znajomość technologii VoIP i obsługa centralek VoIP;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie swobodnego czytania dokumentacji) ;
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu, dyspozycyjność;
 • Prawo jazdy kat. B

 

Administrator/Programista Baz Danych

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie i modyfikacja struktur i procedur bazodanowych w obszarze Hurtowni Danych,
 • Optymalizacja procesów ładujących danych – praca na dużych zbiorach danych,
 • Identyfikacja i analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych pod względem możliwości i sposobu ich technicznej realizacji,
 • Zbieranie, identyfikowanie, uzgadnianie i dokumentowanie wymagań technicznych,
 • Utrzymanie i rozwój nadzorowanych systemów w obszarze Hurtowni Danych

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w sporządzaniu raportów oraz analiz systemowych,
 • Praktyczna znajomość bazy danych MS SQL, Oracle,
 • Praktyczna i kompleksowa znajomość pakietu Ms Office,
 • Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań dla nowych rozwiązań i zmian w systemach,
 • Samodzielność w działaniu, kreatywność, odpowiedzialność,
 • Wysoka kultura osobista.
 • Odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej.

 


Młodszy Programista .NET 

Zakres obowiązków:

 • Prace programistyczne związane z implementacją procesów biznesowych i przepływów integracyjnych,
 • Wytwarzanie kodu zgodnie z przyjętymi dla projektu wzorcami,
 • Integracja bazodanowa aplikacji biznesowych,
 • Dbanie o jakość dostarczanych rozwiązań i zgodność ze standardami obowiązującymi w firmie

 

Wymagania

 • Umiejętność programowania w C# i znajomość środowiska .NET,
 • Dobra znajomość relacyjnych baz danych, szczególnie MS SQL,
 • Znajomość ASP.NET MVC, JavaScript, WebAPI,
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie,
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej czytanie dokumentacji technicznej

 

Mile widziane:

 • Znajomość DevExpress,
 • Doświadczenie w pracy w chmurze Azure,
 • Umiejętności projektowania wydajnych i skalowalnych aplikacji w architekturze klient-serwer i architekturze Wielowarstwowej,
 • Umiejętność zbierania wymagań biznesowych oraz ich analizy.

 


Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mag7Soft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 42 lok. 2.43;
2. Powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Violetta Matusiak, kontakt do IOD możliwy poprzez adres e-mail: v.matusiak|dpag.pl| |v.matusiak|dpag.pl
3. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5. Administrator nie przewiduje przekazywania danych żadnym odbiorcą, chyba, że zostanie do tego zobowiązany odpowiednią decyzją administracyjną;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia, nie dłużej niż 6 miesięcy;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia ogólnego;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu realizacji zgłoszenia.

Umów się
na prezentację